O mlékárně - Niva Dolni Prim

O mlékárně

NIVA s.r.o. Dolní Přím – výrobce sýru Niva

Společnost Niva Dolní Přím vznikla 1. července 1995 privatizací státního podniku Sýrárna Dolní Přím. Vyrábí se zde jeden typ sýru, a to plísňový sýr Niva s 50% tuku v sušině. V současné době činí roční produkce plísňového sýru Niva 1 200 tun. Denně se zde zpracovává 35 000 litrů mléka, které mlékárna vykupuje a sváží od okolních prvovýrobců.

Společnost dodává sýr Niva do celé České republiky a na Slovensko. Je dodavatelem sýru Niva v privátních značkách do obchodních sítí Tesco a Penny.

Z důvodu rozšíření sortimentu byla v roce 2004 zakoupena technologie na porcování sýru. Společnost zaměstnává 35 pracovníků (převážně žen) v jednosměnném pracovním procesu od pondělí do soboty včetně. Jedná se především o ruční práci, a proto je kladen na její kvalitu veliký důraz, stejně jako na výběr prvotních surovin a dodržování technologického postupu.

Společnost Niva s.r.o. od počátků své existence postupně přebudovala celý provoz, a to jak výrobní, tak i skladovací a zrající prostory včetně sociálního zařízení, v celkovém nákladu 32 mil. Kč. Byla zakoupena nová technologie tak, aby byly splněny požadavky směrnic EU a veterinárního zákona.

Historie

Tradice výroby sýrů v obci Dolní Přím sahá do roku 1879, kdy hrabě Jan Harrach zakoupil zdejší pivovar z roku 1626 a již v roce 1880 pivovar přebudoval na sýrárnu. Ta zpracovávala mléko od stovky dojnic, což tehdy představovalo necelých 1 000 litrů mléka denně. Tehdy se mléko bez pasterizace zasyřovalo a vysrážená sýřenina se nalévala do dřevěných rámečků. Po odkapání syrovátky se krájela do hranolů a tak vznikal typický a v celém kraji oblíbený harrachovský smetanový sýr, který se podobal dnešnímu romadúru. Sýry pak zrály v pivovarských sklepích, které byly prochlazovány přírodním ledem z okolních rybníků. Tak se tu vlastně chlazení zajišťovalo až do roku 1998.

Výrobu plísňového sýru s názvem Niva v Dolním Přímu započali v roce 1948. O čtyři roky později byla sýrárna znárodněna společně s mlékárnou v Hradci Králové, která patřila místnímu mlékařskému a hospodářskému družstvu. Postupně se upouštělo od výroby romadúru a zůstala jen specializace na Nivu.

V roce 1986 bylo započato s výstavbou nové pasterizační stanice. Byla vybudována nová výrobní linka a strojní vany byly nahrazeny výrobníky sýřeniny. Byly také přistavěny nové sklady a garáže. Sýrárna byla až do roku 1994 provozovnou mlékárny Hradec Králové.

Od 1. ledna 1994 vzniká nový právnický subjekt – Sýrárna státní podnik Dolní Přím. Po vyjasnění restitučního nároku hraběte Harracha dochází k privatizace státního podniku.

1. července 1995 se stává majitelem sýrárny společnost NIVA s.r.o. Sýrárna je postupně rekonstruována, jako např. výstavba nového chladícího zařízení, plynofikace kotelny, dokončení pasterizační stanice, výstavba nového příjmu mléka, výstavba nové expedice, rekonstrukce kanceláří, modernizace syrovátkového hospodářství, aj.

Certifikáty

 

Ocenění

V letech 2006, 2007, 2008 a 2009 jsme získali prvenství v soutěži Potravina a potravinář roku Královéhradeckého kraje, pořádané Královéhradeckým krajem a Agrární komorou.

Na celostátní přehlídce sýrů pořádané Ústavem technologie mléka a tuků pražské Vysoké školy chemicko-technologické jsme získali:

  • první místo v letech 2000, 2001 a 2003
  • druhé místo v roce 2002
  • třetí místo v roce 1999

 

Top